Všeobecné podmínky

Bílá magie a Voodoo

Všeobecné podmínky

Autorské právo

Texty, obrázky, grafiky použité na naší stránce jsou chráněny zákonem o ochraně duševního vlastnictví a další legislativy. Tyto materiály mohou být použity výhradně pro osobní a nekomerční účely.

Výhrada práva

Impressum

Naše společnost se snažila sestavit tuto stránku s nejlepším vědomím a úsilím. Avšak není odpovědná za kompletnost, správnost, aktuálnost a technickou správnost informací na stránce uvedených. Také naše společnost není odpovědná za možnou škodu způsobenou viry, které by mohly potenciálně poškodit Váš počítač při stahování informací z naší stránky. Naše společnost si také vyhrazuje právo měnit informace na této stránce.

V případě Vašeho zájmu o některou z našich služeb bychom Vás rádi upozornili na některé podmínky, za jakých provádíme magickou činnost:

Při provádění magické činnosti nemůžeme předem garantovat úspěch fungování psychických a/magických sil. Doporučení pro provádění magie z naší strany jsou dělána při nejlepším možném využití našich znalostí a úsudku. Přesto jsou pokyny a informace pro klienta nezávazné a nemohou být podkladem pro jakékoli nároky z jeho strany.

Písemná smlouva na provedení esoterické činnosti nabývá platnost, až když klient ústně/písemně akceptuje výši platby a předmět smlouvy a v plném rozsahu uhradí platbu na náš účet. Zaplacením platby v plné výši klient vyjadřuje souhlas se všemi podmínkami zde uvedenými.

Bílá magie - Všeobecné podmínky

Foto © DNY59 http://www.istockphoto.com I pmalenky

Poradenské služby nenahrazují lékařskou péči.

Nebereme odpovědnost za poskytnuté informace ani za dopad magické činnosti, kterou nás klient pověřil. Klienti musí nést odpovědnost za účinky magické činnosti sami. Také nebereme odpovědnost za nedosažení požadovaného výsledku naší práce, pokud je to způsobeno klientem (to znamená ignorováním pokynů a nedostatečnou spoluprací ze strany klienta).

Analýza situace klienta, který se zajímá o některou z našich služeb, je bezplatná služba.

Chceme upozornit na to, že předpovídání budoucnosti, věštění, vykládání karet a poradenství přes telefon nebo e-mail jsou také placené služby.

V odůvodněných případech má klient nárok na částečné vrácení své platby (a to v takovém rozsahu, že se z poukázané platby odečtou náklady na povinné odvody vůči státu (zejména daně), náklady na nákup magických pomůcek potřebných k provedení rituálu, náklady na telefon a náklady na čas strávený při provádění magické činnosti). Vyhrazujeme si právo na posouzení oprávněnosti nároku klienta na vrácení části platby.

Smluvní vztah se považuje za ukončený, když se magickou činností dosáhne klientům žádoucí výsledek. Doba trvání smluvního vztahu není vzhledem k množství faktorů, které ovlivňují dosažení výsledku, smluvně stanovena. Předpokládaná doba dosažení výsledku je 3 měsíce od zahájení magické činnosti.

Minimální věková hranice klientů na používání našich služeb je 24 let.

Vaše podklady nám můžete zasílat e-mailem nebo poštou. Fotografie, které zašlete poštou, nemůžeme bohužel vrátit, protože budou použity v magických rituálech.

Další podmínky a upozornění

Některé linky zmíněné na naší stránce Vás mohou přepnout na jiné stránky. Tyto stránky nejsou pod naší kontrolou, a proto nezodpovídáme za jejich design a obsah ani za změny, které se mohou na takové stránce uskutečnit.

Také neodpovídáme za další linky, které takové stránky obsahují.

agb1

Foto © khz http://www.istockphoto.com I pmalenky

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Bílá magie

Ochranu osobních údajů našich klientů považujeme za velmi důležitou součást naší práce. Proto nebude bez Vašeho vědomí a souhlasu uchovávaná žádná osobní informace. Zde vás chceme informovat, jaké informace sbíráme a za jakým účelem je potřebujeme.

Při vstupu na naši stránku jsou některé informace (např. IP adresa, datum, čas) uchovávány automaticky na našem serveru po dobu 4 týdnů, a to za účelem naší ochrany (např. aby se mohla identifikovat stopa osob snažících se o nepovolený přístup na náš server).

S Vašimi personálními údaji nakládáme s nejvyšší důvěrností. Po vyplnění on-line formuláře budou Vaše osobní údaje (např. jméno nebo e-mailová adresa) sloužit výhradně ke komunikaci s Vámi - na zasílání požadovaných informací a pokynů - a nebudou zasílány třetím osobám.

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, budeme si ještě jednou zvlášť žádat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

Logo Impressum AGB

Bílá magie a Voodoo: Impressum

Jaroslav Hladík
Mobil SK: +421 944 513 672
Mobil DE: +49 151 24509989

Darina Strešňáková
Mobil SK: +421 (0)944 572 078

Adresa DE:
Daghan-Malenky UG
Weiße Magie
Friedhofsweg 45
342 53 Lohfelden

Pavol Malenký
Marion Daghan-Malenky
Telefon: +49 (0)5608 954 772
Mobil: +49 (0)176 3542 7368

IČO: 88 HRB 15208
Zapsaný v obchodním
registru soudu Kassel
IČ DPH: DE 272748576

Naše úspěchy můžeme doložit mnoha děkovnými dopisy. Přesvědčte se sami o našich schopnostech! Zde se můžete podívat na některé zkušenosti našich klientů s naší prací. Kontakt.

Přeloženo z německého originálu: Impressum Datenschutz AGB

Jsme k zastižení v pracovní dny telefonicky nebo emailem od 10:30 do 19:00 hod. O víkendech a o svátcích od 13:00 do 17:00 hod.

Kdo hledá, najde!

Nenašli jste, co jste hledali? Zveme vás na naše webové stránky.

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.