Bílá magie

Milostná magie, Ochranná magie, Věštění a Meditace

Román o Anuri

"Definitivní sbohem neexistuje, vždy přijde opětovné setkání."

Sen o minulých životech – Anuri

Přestože měl Petr teprve dvacet let, pravidelné meditaci se věnoval již několik let. Také už zažil mnoho zlých věcí. Věděl, že nemůže změnit svět, kde žije a lidi kolem sebe. Věděl však i to, že mnoha dobrých věcí může dosáhnout díky svému pozitivnímu vnitřnímu postoji a disciplíně, které se dá docílit prostřednictvím meditace. To, zda jsme šťastní nebo nešťastní záleží na našem vnitřním postoji a úhlu pohledu, ne na „skutečnostech“ kolem nás. Tatáž věc, co jednoho člověka dokáže udělat velmi šťastným, může druhého člověka udělat nešťastným.

Jednoho dne, časně ráno – bylo to právě po meditaci – Petr usnul. Náhle se ocitl v minulém životě. Bylo to v Egyptě, v době, kdy se stavěly pyramidy. Petr byl kupec a do Egypta dovážel různé zboží z ciziny, a pak ho prodával. V té době Egyptu vládl svatý faraón, který byl uctíván jako Bůh, podobně jako Ježíš nebo Krišna. Faraón měl zvláštní schopnosti, uměl například číst myšlenky jiných lidí, také je dokázal uzdravovat z různých nemocí a mohl ovlivňovat budoucnost jednotlivců i celého světa. Zároveň byl hlavou církve, která se dělila na tři úrovně. První úroveň byla přístupná všem, druhá lidem na vyšším stupni vývoje, kteří se zajímali o duchovní věci, a ta nejvyšší jen těm, kteří se rozhodli odejít do pyramid a svůj život zasvětit duchovnosti.

Stacks Image 68794

Foto © 578foot http://www.istockphoto.com I pmalenky

Petr byl velmi zvědavý a přímo dychtil po tom, aby se dobral pravdy, ale také se bál odejít do pyramid, protože pak by už nikdy nemohl vést „normální život“. Přesto však zkoušel dělat duchovní cvičení a věnoval se meditaci. Když mu bylo čtyřicet let, přinesl faraonovi z ciziny velmi vzácný dar. V té době žil Petr sám, bez závazků, jen pro svou práci – byl však šťastný, neboť se mohl věnovat hledání pravdy. Petr stále věřil, že bude moci vidět pravdu i bez toho, aby musel odejít do pyramid a všeho se vzdát. Petr nemusel nic z toho, co myslel a cítil, vysvětlovat faraónovi, protože ten viděl všechny jeho touhy a přání dříve, než se Petr před něj postavil.

Faraón, k Petrovu překvapení, měl také pro něj připraven dar – byla to žena, původně určená a „připravovaná“ pro faraona. Faraon měl mnoho žen: ne proto, že by je potřeboval, ale proto, aby se jeho geny mohly míchat s lidskou populací. Takto počaté děti se rodily jako bytosti na vyšší duchovní úrovni. Dívka, kterou Petr dostal od faraona, měla jen patnáct let a on musel slíbit, že se jí nedotkne, dokud nedospěje v zralou ženu, a také, že ji naučí vše, co ví o duchovnosti. Petr nebyl velmi nadšený z toho, že si má za manželku vzít tak mladou dívku, nemohl ji však odmítnout. Vše, co bylo od faraona, bylo zákonem a dar od něj byl nejvyšším požehnáním. Tak se Petr oženil s dívkou, která se jmenovala Anuri a učil ji vše, co věděl o duchovnosti. Dívka však byla velmi nadaná a to, co Petrovi trvalo roky, se ona dokázala naučit za několik měsíců.

Mezi nimi se postupně zrodila nesmírně hluboká láska. Ve skutečnosti to, co k sobě cítili, bylo více než láska – byla to dokonalá jednota. Absolutní pochopení, rovnováha a vzájemná podpora. Jeho přání byla i jejími přáními. Nemuseli mezi sebou bojovat, kdo bude mít hlavní slovo v jejich vztahu – jeden druhému rozuměli i beze slov. Chápali, co ten druhý potřeboval, cítili a věděli, co se odehrává v jeho nitru. Byli jako jedna duše ve dvou tělech.

Dívka však měla jedno velké přání: odejít do pyramid, aby mohla sloužit bohu. Petr ji nechtěl ztratit. Nejvyšším projevem lásky je dát volnost tomu, koho milujeme. Proto ji Petr nechal jít. Dveře se za ní zavřely a on si uvědomil, že už ji asi nikdy neuvidí… Nemohl žít bez své druhé poloviny. Nejhůře nesl, když se dozvěděl, že jeho milovaná zemřela poté, co dosáhla nejvyššího stupně osvícení. V té chvíli z žalu zemřel. Nicméně láska, kterou cítil k této dívce, ho provázela i po smrti.

Stacks Image 68802

Foto © sculpies http://www.istockphoto.com I pmalenky

Petr se nechtěl probudit, neuměl tomu však zabránit, a tak nakonec procitl z tohoto „snu“. S pláčem si uvědomil, že ještě nikdy necítil a nezažil takovou hlubokou lásku. Avšak právě tuto lásku odjakživa hledal! Ale kde, pro boha živého, by měl začít hledat tuto dívku? Kde? Kam má jít? A vůbec – žije ona v této zdegenerované době, kdy jsou lidé vynalézavější a technicky mnohem vyspělejší, ale nemají ani páru o duchovnosti? Ve které zemi by měl začít své hledání? Může mít jistotu, že se znovu narodila jako žena, a pokud ano, může doufat, že ho bude ještě milovat?

Jediná věc, kterou věděl, byla, že ji ještě uvidí. Nevěděl, zda to bude v tomto životě nebo ne. Věděl však, že pokud kdysi mezi dvěma lidmi existovala taková výjimečná láska, tak Bůh zařídí, aby se znovu našli.

Petr hledal dívku, kterou miloval v Egyptě, v každé dívce, do které se zamiloval. Svůj příběh vyprávěl každé ženě, ke které pocítil lásku. Sledoval její reakce a snažil se zjistit, zda by to mohla být jeho láska z minulého života. Po nějakém čase si však Petr uvědomil, že ani jedna z těchto žen nebyla jeho věčnou láskou. A tak pokračoval v hledání a doufal, že jednou potká svou Anuri…

Druhou kapitolu uvedeme brzy....

Přeloženo ze slovenského originálu: Roman Anuri Kapitola 1

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a sebeúctu!


Na problému pracujeme magicky tak dlouho, dokud není vyřešen. Po celou dobu zůstáváme s klientem v kontaktu. Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.