Bílá magie

Milostná magie, Ochranná magie, Věštění a Meditace

Příběh osvícení, Bílá magie

Byl jeden žák a ten se zeptal svého mistra:

„Co mě odděluje od pravdy?”

A mistr řekl:

"Ty jsi pravda. Je iluze myslet si, že by si mohl být oddělen od pravdy."
"Proč to tak ale necítím! Co musím udělat, abych dosáhl osvícení, co musím udělat, abych se zbavil toho vnitřního neklidu, který je ve mně?",
Zeptal se dále žák.
"Žádné ego, žádný problém :-) Nech volně plynout a pusť vše, co nemáš pod svou kontrolou a dělej to, co v daném okamžiku považuješ za nejlepší. Tvé srdce a tvá mysl by měly být zajedno. Buď Tady a Teď.: Odpověděl mistr.

„Proč je to tak jednoduché a mně se to zdá být tak těžké?“: Zeptal se žák.
“Neexistuje žádné já a ty tam, kde je to jednoduché.“: Odpověděl mistr.

Osvícení

Foto © ImagineGolf http://www.istockphoto.com I pmalenky

“Jak to mám dosáhnout?“
"Osvícení dosáhneš tím, že všechno vnímáš jako vědomí, energii a lásku. Medituj každý den a čti svaté písma! To ti pomůže pozitivně ovlivnit tvého ducha a dosáhnout bezmyšlenkovitě stav. Takto tě naplní pravda, láska a světlo. ": Odpověděl mistr klidně.

“Proč to nevidím také tak jednoduše? Já nevidím jen lásku, ale vidím i nenávist, nespravedlnost a bolest. “: Netrpělivě se ptal dále žák.
“Nenávist je jen nedostatkem lásky, podobně jako ve tmě prostě není žádné světlo. Tento svět existuje a my ho můžeme vnímat pouze proto, že existují protiklady. Bez ticha, neexistuje žádný zvuk a ani hudba. Bez nenávisti a strachu by neexistovala žádná láska ani vzájemná náklonnost. Přesto je strach a nenávist jen slabá láska, nebo egoistická láska. Pokud si to pochopil, tak se dostaneš dál.“ Odpověděl mistr.

“roč nejsou všichni lidé a jejich činy takové láskyplné? Všechno by bylo tak jednoduché? “: Ptal se zarmouceně žák dálej.
"Vědomí se vyvíjí. Z kamenů se vyvinuly rostliny, z rostlin se vyvinula zvířata a ze zvířat se vyvinuli lidé. I člověk se musí, nebo by měl dále rozvíjet na génia, na někoho, kdo má přístup k tvůrčím silám. Na někoho, kdo dokáže zachytit nové velké teorie, umělecká díla nebo vynálezy. Génius může dále vyvinout na proroka, na někoho, kdo dokáže předpovídat minulost a budoucnost. Prorok se může také dále vyvíjet na někoho, koho bychom mohli nazvat Boho-člověkem. Jde zde o to, stát se uvědomělejším, pochopit to, kdo jsme. Kdo si, můj žáku? “: zeptal se mistr s úsměvem na tváři.

“Nerozumím tvé otázce. Jak to myslíš, kdo jsem? Já jsem přece já? Takto se jmenuji ...“: odpověděl zmateně žák.
“Ano, to je přesně ono!“: Přerušil ho mistr.. Kdo je ten, co říká, to jsem přece já. Kdo říká, že to je moje jméno. Můžeš říct, že toto je moje noha, moje hlava, mé myšlenky, mé pocity ... Kdo je ten, komu to patří?!? ": Zeptal se důrazně mistr.

"To nevím.":Odpověděl žák se sklesle hlavou.
"Ty jsi věčné vědomí, ty jsi světlo, moudrost a radost.": Odpověděl mu pomalu mistr. “"Ale nepomůže ti, pokud mi to uvěříš. Musíš to zažít sám! Proto medituj, čti svaté písma a pros, dokud se tvá mysl neuklidní a tehdy to zažiješ! A když si to už zažil, tak si to musíš ještě uvědomit, abys mohl žít v harmonii! Musíš akumulovat energii a žít v rovnováze, jen tak to můžeš zažít v meditaci. Musíš chtít rozdávat dále plody své moudrosti a pomáhat všem živým bytostem! Protože pak si už všem! "

Žák pak meditoval o těchto moudrých slovech, a dosáhl osvícení.

Preložené z nemeckého originálu: Erleuchtung

Bílá magie Pentagram

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?


Na problému pracujeme magicky tak dlouho, dokud není vyřešen. Po celou dobu zůstáváme s klientem v kontaktu. Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.