Bílá magie

Milostná magie, Ochranná magie, Věštění a Meditace

Příběh osvícení, Bílá magie

Byl jeden žák a ten se zeptal svého mistra:

„Co mě odděluje od pravdy?“ A mistr odpověděl: „Nejsi sám, co je oddělený od Pravdy. Je hodně takových. Povím ti dvanáct krátkých příběhů, které se ti budou zdát jako velmi jednoduché. Musíš si je ale přečíst mnohokrát, a i když si už budeš myslet, že jsi je pochopil, nepřestávej je číst. Dělej to tak dlouho, až jimi prostoupíš, tak dlouho, až se z malých příběhů stanou velké a z těch velkých zase malé."

Osvícení

Foto © ImagineGolf http://www.istockphoto.com I pmalenky

První příběh:

Byla jednou jedna kapka vody v moři, která tvrdila, že moře nikdy neexistovalo. A stejně je to i s mnohými lidmi. Stojí uprostřed Boha a povídají, že Bůh nikdy neexistoval.

Druhý příběh:

„Chci svoji svobodu,“ dožadovala se jedna kapka v moři a moře ji ve své milosrdnosti vyzdvihlo na svůj povrch. „Chci svoji svobodu,“ dožadovala se zase kapka. A slunce bylo plné milosti a vyzdvihlo ji do oblaků. „Chci svoji svobodu,“ dožadovala se stále kapka. A oblaka byla dobrotivá – spustila ji zase dolu. A tak byla opět v moři.

Třetí příběh:

Intelektuální kapka vody je intelektuální kapka vody, ale ne moře.

Čtvrtý příběh:

„Všechny tyto kapky vody za nic nestojí,“ řekla kapka vody v moři.

Pátý příběh:

„Nepochybně, jednu věc jsem již poznala. Jsem určitě o něco důležitější než moře,“ řekla kapka v moři.

Šestý příběh:

„Asi se nikdy nestřetnu s mořem,“ povzdychla si kapka v moři.

Sedmý příběh:

„Ale co mně je po tomto moří,“ řekla kapka v moři.

Osmý příběh:

Jedna kapka vody bojovala se svým osudem. I když byla uprostřed moře, nechtěla o moři nic vědět.

Devátý příběh:

Jedna kapka v moři svolává ostatní kapky, aby mohly udělat povstání proti moři.

Desátý příběh:

„Z titulu mojí moci,“ řekla kapka druhé kapce uprostřed moře, „z titulu mojí moci si od tohoto dne vyloučená z moře.“

Jedenáctý příběh:

„Jsi v mojí lásce,“ řeklo moře kapce vody. Ale kapka vody moře neposlouchala, protože byla naplněná láskou k jiné kapce.

Dvanáctý příběh:

„Kdyby se mi podařilo…,“ uvažovala kapka vody, „aby každá kapka v moři byla v mojí lásce, stala bych se celým mořem.“ A tak začala zahrnovat jednu kapku za druhou do své lásky. Byla tam však jedna kapka, která jí jednou velice ublížila. Způsobila jí největší utrpení v životě. A tak jí napříč celé své lásce nedokázala odpustit. Jen proto, že nezahrnula jednu jedinou kapku do své lásky, jen jedna jediná jí chyběla – nestalo se z ní moře.“

Žák přišel znovu za svým mistrem:

„Řekni mi, mistře, byla již někdy alespoň jedna jediná kapka vody, která se stala mořem?“

A mistr mu řekl poslední příběh:

„Byla jednou jedna kapka vody, která hledala ticho moře a jeho hloubku. Její přání bylo nesmírně velké a tato kapka byla plná odpuštění. Proto k ní moře takto promluvilo:

„Ty jsi já a já jsem ty.“ Otevřelo náruč a přijalo kapku. A to, co patřilo moři, patřilo od této chvíle i kapce. Stala se tichem moře, stala se délkou moře a její hloubka byla požehnáním pro tento svět.“

Věz, můj žáku, moře je plné odpuštění pro ty, kteří ho milují, a přijme do sebe ty, kteří si to opravdu přejí.“

„A co když je taková kapka vody velmi špinavá, co potom?“ ptal se žák.

Tehdy se mistr z celého srdce rozesmál a řekl: „Žádná kapka nemůže být tak špinavá, aby ji moře nedokázalo očistit.“

Přeloženo ze slovenského originálu: Príbeh osvietenia

Kdo hledá, najde!

Nenašli jste, co jste hledali? Zveme vás na naše webové stránky.

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.