Bílá magie a Voodoo

Zdravé a šťastné Vianoce

Milá pani Malenky.
Chcela by som sa Vám ešte raz veľmi pekne poďakovať za to, že ste mi pomohli.
Preto by som Vám chcela dať malý darček.
Prajem Vám, Vašej rodine a Vášmu tímu zdravé a šťastné Vianoce.
Šťastný Nový rok.

zdrave-a-stastne-vianoce