Voodoo magie: Co to je?

Historie a principy
  • Voodoo Rituál

Voodoo (Vúdú)

historie a principy

Když se zeptáte stovky knězů voodoo na to, co vlastně voodoo je, vyslechnete si sto různých odpovědí. Kmen slova „vodun“, z kterého pochází hatiské slovo „voodoo," náleží africkému jazyku Fon. Mluví se jím i v současnosti ve státu Benin. Vodun v překladu znamená „božstvo" nebo také „modla.“

Historie voodoo začíná mnohem dříve, než se původně myslelo a tvrdilo, tedy že to bylo kolem roku 1500 n.l. na Haiti. Dnešní odhad je přibližně 15.000 před Kristem, v Africe. V současnosti už víme, že voodoo reálně vzniklo v době egyptských pyramid. Tehdejší lid se později začal nazývat „Yoruba." Byli to otroci faraonů a králů. Postupně si tito lidé uvědomili, že se nedá zapomenout na neuvěřitelné věci, které tam zažili. K Bohu uchovávali nesmírně hluboký obdiv a úctu, což je vedlo k touze po poznání.

V tom období se lid Yoruba vydal na cestu z Egypta do vnitrozemí Afriky. Šli napříč Afrikou od Nilu až po Niger. V oblasti dnešní Nigérie existovala v té době kultura nazývaná „Nok. V letech 500 až 200 př.n.l se kultura lidu Yoruba sblížila s kulturou lidu Nok a splynuly do jedné.

Voodoo

Pod vedením yorubského krále Oduduwu se lid Yoruba usadil ve městě zvaném Ile-Ife, které domorodí lidé považovali za svaté. Potomci tohoto národa dobyli rozsáhlá území a položili základy království Yoruba, přičemž voodoo (vúdú) šířili ve všech dobytých zemích.

Roku 1492 Kryštof Kolumbus objevil ostrov, dnes známý jako Haiti. Tehdy ho pojmenovali „Hispaniola". Kolonisté brzy zjistili, že bavlna je úžasná plodina a objevili cukrovou třtinu a tabák. Zajímavé bylo i další polnohospodářské bohatství ostrova Hispaniola. Postupně se ukázalo, že původní obyvatelé ostrova nebyli dostatečně silní na otrocké práce a navíc byli náchylní k chorobám. Tak španělský král Karel V. nařídil deportaci 15.000 černochů z Afriky a vyhověl požadavkům španělských kolonistů usídlených na ostrově Hispaniola. Mnozí z těchto černých otroků patřili k etnické skupině Yoruba. Kultury a náboženství se brzy začaly mísit a daly základy dnešnímu voodoo.

Voodoo Oltář

Dnes odhadujeme, že v období od 16. do 19. století bylo z Afriky deportováno téměř 12 millionů původních obyvatel. Ti, kteří přežili útrapy cesty, skončili svou pouť zejména v Karibiku - na Haiti, Kubě a Jamajce. Říká se, že jich bylo víc než 40%. Ostatní pohltila Brazílie, cca 5% Severní Amerika a zbytek se rozplynul ve španělských, francouzských a holandských provinciích v Jižní Americe. Tak vzniklo haitské voodoo, kubánská varianta voodoo nazývaná santéria a také brazilské obměny voodoo - candomble a umbanda.

V historickém povědomí haiťanů má voodoo výjimečné postavení. Sehrálo důležitou roli na místě zvaném Bois Caiman a tamější revoluci. Tyto události udělaly z voodoo jistý druh haitského celonárodního náboženství. Proto má dnešní voodoo i jistou vojenskou symboliku, která se nevyskytuje v jiných afro-amerických náboženstvích.

Roku 1996 se voodoo stalo oficiálním státním náboženstvím v africkém Beninu. 4.dubnu 2003 se začala psát jiná nová kapitola náboženství voodoo. Na Haiti bylo prohlášeno za oficinální náboženství. Knězi a kněžky na Haiti mají nyní stejná práva jako jejich katolické protějšky. Mohou vykonávat oficiální svatební obřady, křty a pohřby. I papež před několika lety uznal voodoo za samostatné náboženství. Učinil tak, protože kněží a kněžky voodoo vyléčili velké množství lidí. Jejich léčivá síla se dostala do povědomí široké veřejnosti.


Náboženství Voodoo

Základní principy:

Tak jako jiná náboženství, i voodoo má svou základní ideu - podstatu. Od ní se všechno odvíjí. Ve voodoo se vychází z uctívání předků a reinkarnace. Dále se vzývá Loa (Bůh, Božská bytost, dobrý Duch) a dělá se orákulum, což je výklad budoucnosti - věštění. Ve Voodoo se věří v reinkarnaci a to, že aktuální konání osoby ovlivňuje stejně její současný jako následující život.

Jinými slovy: pokud někdo během svého života nebyl dobrý člověk, je velký předpoklad pro to, že v budoucím životě ho Loa potrestá. Trest může být na úrovni duchovních překážek, ale stejně tak i ve formě tělesného postižení. Zpočátku se ve voodoo trestá za poklesky jen mírně. Avšak těžké hříchy bývají potrestány neštěstím nebo chorobou, dokonce znovuzrozením ve zvířecí podobě. Pokud byl někdo během svého života mimořádně zlým člověkem, může se znovu narodit jako Diab, což je označení pro ďábelské stvoření, které jen ztrpčuje život jiným lidem se snahou je ovládat. Vyznavači voodoo věří, že Loa i Diab jsou všudypřítomní. Máme je ve svém každodenním životě a vědí o všech našich činech, dobrých i zlých.

Teď vám chceme představit jednotlivá Božstvá i to, jak jsou ve víře voodoo vykreslovaná. V části Candomblé prezentujeme náš jedinečný pohled na voodoo Božstva.

Voodoo magie

Božstvo Voodoo (Vúdú)

Loan Rada a Loan Petro

Vyznavači voodoo dělí uctívané bytosti na loa Rada a loa Petro. Vlastně tu neexistuje žádné striktní rozdělení ve smyslu křesťanských andělů a démonů. Loa Rada měli na starosti stvoření světa, jeho pravidel a udržitelnost života. Součástí této skupiny je Bůh lesa Loco, Bůh moře Agwé a Bohyně krásy Erzulie. Někteří, jako Bůh křižovatek Legba, náleží do obou skupin. Pokud je Legba přivolaný jako loan Rada, přináší blahobyt. Pokud je však přivolaný jako loan Petro, vykonává skázu.
Samotní loanové Petro tvoří skupinu démonů a přivolávají se k působení zla. Spojením afrických tradic s kulty indiánských kmenů z Haiti vznikl z haitského voodoo nebezpečný nástroj v oblasti poškozujících rituálů. Přivolání loa Petro je pokaždé spojené s rizikem poškození těla i duše. Důrazně proto varujeme osoby, které na to nejsou dostatečně připravené, aby takové přivolávání nedělali!

Loan Rada


Legba nebo Elegba, ESA, Ellegua

Vlastnosti: bůh křižovatek, zpěvák, bojovník, blázen, strážce dveří do duchovní sféry - objevuje se jako dítě nebo shrbený stařec.

V haitském kultu Voodoo (Vúdú) se Legba uctívá ve dvou protichůdných formách: jako dítě, nebo jako shrbený, vetchý stařec. Obě podoby vyjadřují navzdory rozdílům jeho rychlost i nevypočitatelnost. Je považován za podvodníka ale i osobního zmocněnce osudu, je rebelantské dítě a zároveň moudrý stařec. V některých mýtech je Legba i zlodějem, protože ukradl božské tajemství a dal je člověku.

Každý rituál začíná jeho přivoláním a končí rozloučením s ním. Je to proto, že kontakt s Legbou, jako strážcem dveří, umožňuje porozumění s ostatními bohy. Během rituálu vystupuje jako boží posel, protože překládá slova duchů do lidského jazyka. Se souhlasem Legby je dokonce možné, aby se mrtví vrátili do říše živých.

Voodoo Vévé Papa Legba

Shango nebo Xango, Chango

Vlastnosti: bůh ohně, bojovník, soudce, pan blesku a hromu - odvážný, zdravě vypadající muž.

Původně byl Shango uctíván kmenem Yoruba v dnešní Nigérii. Ačkoliv patří mezi sedm nejmocnějších Loan, není na Haiti vyvolávaný tak často jako jiní bohové. Narodil se jako jeden z bohů země a nejprve žil jako král říše Oyo na zemi spolu s lidmi.

Dnes se uctívá jako bůh spravedlnosti. Na domácím oltáři Shang symbolizuje dvojitá sekera nebo roh berana. Vyvolání Shanga může pomoci při nastávajícím soudním řízení nebo může dodat sílu a odvahu.


Oshun nebo Oxum, Ezili, Erzulie

Vlastnosti: bohyně lásky a síly stvoření, paní hojnosti a vášně - krásná, svůdná, mladá žena.

Oshun je africká Venuše nebo Afrodita. Jsou jí přiřazeny vlastnosti jako krása, smyslnost a láska. Erzulie je vládkyní umění jako malířství a sochařství a jejím symbolem jsou šperky. Jejím úkolem je šířit chuť do života a vášeň. Nemocné léčí studenou vodou, nad kterou vládne. Svou velkorysostí živí hladové. Rozdává kosmickou hojnost, aby se mohli všichni těšit kráse stvoření.

Ale pozor, Erzulie je také matkou čarodějnic a maluje se krví nepřátel - je vládkyní supa.

Voodoo Vévé Erzulie Oshun

Oya nebo Yansa, Aida-Lens, Olla

Vlastnosti: bohyně větru, ohně, vody, duhy; vládkyně přírody, bojovnice - odvážná, krásná, vášnivá a nevypočitatelná.

Oya je bohyní náhlých změn. Její energie se projevuje také v její ničivé síle, v podobě vichřice, průtrže mračen a zemětřesení.

Moc Oye pramení z její rychlosti a schopnosti okamžitě věci měnit.


Yemaya nebo Imanje, La Balian

Vlastnosti: bohyně moře - mateřská, dává výživu, láskyplná a žádoucí.

Yemaya je vládkyní moře a ztělesněním ženské síly. Hlídá všechny síly, které dávají výživu a potravu a spravuje všechny ženské záležitosti. Yemaya chrání plod v děloze a je také ochránkyní domácnosti. Má vyživující ale i ničivé síly. Jejím úkolem je neustálá obnova. V mnoha zemích jí lidé pořádají při úplňku různé slavnosti.


Obatala nebo Oxala, Batala, Blanc Danii

Vlastnosti: bohyně nebes, ztělesňuje energii tvoření - stará a bělovlasá, laskavá a nekonečně mocná.

Obatala je bůh/bohyně stvoření Yoruba. Její/jeho jméno je výrazem pro božstvo jako takové. Obatala je zároveň muž i žena. Je přímým potomkem nejvyššího, všudypřítomného boha Oludumara. Ztělesňuje nejvyšší etické principy jako spravedlnost, moudrost, šikovnost a velkomyslnost.

Přináší lidem hojnost a blahobyt, má moc vyléčit i smrtelné nemoci. Obatala se snaží neustále tvořit, a proto i neustále bojuje za ochranu životního prostředí.


Ogun nebo Ogum, Ogu

Vlastnosti: divoký muž z lesů, bůh železa a kovářského umění, ochránce bohatství a práce - klidný, ale i nebezpečný muž.

Nigerijský bůh Ogun přeměňuje divoké lesy na novou zem pro bohy, k vytvoření cesty používá mačety a sekery. Proto je také zvykem jej nazývat bohem pionýrů a „Ten, který připravuje cesty“. Ogun učí lidi, jak používat v buši nůž na obranu. Učí kovářské umění, pomáhá lidem stavět domy, které je mají chránit. Je otcem celé civilizace a technologie. Podle pověsti jej nejprve lidé korunovali za krále, ale poté, co se od něj všechno naučili, korunu jim vrátil a odešel zpět do lesů.

Voodoo Vévé Ogun

Agwé nebo Agwé-Taroyo

Vlastnosti: bůh vod, pán moře - pěkný, hrdý, má rád pořádek, stará se o svůj zevnějšek.

Agwé má pevný charakter a úkoly, ochraňuje všechny živočichy a rostliny a udržuje přirozenou rovnováhu. Často se přirovnává k evropskému bohu moře Neptunovi, od kterého pravděpodobně převzal symbol trojzubce.

Agwé se vyvolává, aby uklidnil rozbouřené vody nebo aby dopřál šťastnou plavbu, ale především ho uctívají ti, kteří žijí z rybolovu a jejichž život závisí na zachování vod. Ten, kdo je pod jeho ochranou, se nikdy neutopí nebo mu voda nezpůsobí nikdy škodu.

Voodoo Vévé Agwe-taroyo

Damballah nebo Aida-Wedo

Vlastnosti: prabůh, bůh hadů, má podobu hada, kosmická prasíla, ochránce stromů a vod - temperamentní, přísný a odvážný.

Damballah je prapůvodní, věčně se obnovující bytost. Je ochráncem kosmického poznání, je to tvořivá Prapůvodní síla.

Voodoo Vévé Damballah

Loco

Jiným prapůvodním božstvem je bůh Loco. Je to neviditelný duch vegetace, představuje do jisté míry mužskou formu rostlin.

Podle legendy byl Loco prvním knězem, který se proměnil z člověka na loana. Proto mu přísluší pozice zprostředkovatele mezi člověkem a bohy.

Pokud se Loco objeví na nějaké ceremonii, dá se poznat podle sukovité hole, kterou má vždy u sebe, nebo podle svého služebníka, který kouří dýmku a Loca stále provází.

Voodoo Vévé Loco

Simbi

Je Loan bílé magie. Simbi se znázorňuje jako zelený had a je velmi moudrý. Člověk posedlý Simbim se kroutí jako had a je přitahován k vodě, protože je daleko více než Damballah závislý na elementu vody.

Simbi také zajišťuje určitý druh spojení mezi člověkem a duchy, protože u stoupenců Voodoo (Vúdú) se mystický druhý břeh nachází hluboko v moři.

Voodoo Vévé Simbi

Loan Petro


Symbol Petro

Symbol Petro má čistě temnou povahu. Symbolizuje agresivní stránku Voodoo (Vúdú). Jako oběť se přináší například krev kozy.

Baron Samed, Baron La Croix a Cemetiere Boumba

Baroni jsou Bohy smrti a hřbitovů. Mezi nimi se za nejmocnějšího považuje baron Samedie. Objevuje se jako černý, hubený muž s cilindrem a v ruce má vycházkovou paličku.

Baron La Croix se objevuje jako kostra, na všechny otázky odpovídá uštěpačně a vzbuzuje strach kvůli svému hrozivému zjevu.

Baron Cemetiere Boumba má strašidelný zevnějšek a nahání strach kvůli svému hrozivému vystupování.

Barvy baronů jsou černá a fialová. Všechny rituály se musí konat v koci na hřbitově. Jako obětní dary se nejvce hodí uhlí, černé svíčky, fialové květy nebo kameny, ale také rum a černá kuřata.

Voodoo Vévé Baron Samedie, Baron La Croix und Cemetiere Boumba

Marassa

Zvláštností voodoo je uctívání dvojčat. Mají významné místé hned vedle loanů, což je převzaté a charakteristické pro africké zvyky. Zvláštní pozornost, která se věnuje živým a zemřelým dvojčatům, má původ v uctívání božského páru dvojčat: Mawu a Lisa. Symbolizují mužskou aktivní a ženskou pasivní energii. Ztělesňují Slunce a Měsíc. Společně tvoří dvoupohlavní božstvo, které symbolizuje nedělitelnou Božskou Jednotu. Dvojčata - chlapec Dossou a děvče Dossa - se považují za jejich pozemské nástupce.

Narození dvojčat je vždy spojené s mnohými problémy a obtížemi. Proto se dvojčata považují za mimořádně mocné bytosti. Už dopředu se považují za složité, prudké, zlomyslné a citlivé bytosti.

V každodenním životě je důležité zacházet s oběmi dětmi stejně. Citlivě reagují na to, když se mezi nimi dělají rozdíly. Často bývají rodiny dvojčat postižené chorobami nebo nešťastnými událostmi, což si stoupenci voodoo vysvětlují tím, že si rodiny nesplnily povinnosti vůči Marassovi.

Voodoo Vévé Marassa

Přečtěte si více o Candomblé (voodoo) a jednotě náboženství.


Voodoo magie

Doporučená literatura:

Heike Owusu - Rituály Voodoo (Vúdú) - původ, praktiky a ochrana
Papa Shanga - Voodoo (Vúdú) v praxi - magie
Papa Shanga - Praktikování Voodoo (Vúdú) - nové techniky, rituály a praktiky Voodoo (Vúdú)
Papa Nemo - Cesta Voodoo (Vúdú) - od základů po použití v praxi
Astrid Reuter - Voodoo (Vúdú) a jiná afro-americká nábožeství
Gert Chesi - Voodoo (Vúdú) v Africe
Marco Bergmann - Der Voodoo des Bokor Marco
Marco Bergmann - Bokor Marco's Voodoo - Nové teórie & Prax
Kenaz Filan - Voodoo Love Magic
Kenaz Filan - Příručka haitského voodoo
Veronika Šulcová - Vúdú (Magie a náboženství)

Všechny fotografie a ilustrace na této stránce © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Logo Voodoo

Voodoo (Vúdú)

Božstva Voodoo

Náboženství Voodoo

Loan Rada

Loan Petro

Uctívání předků ve Voodoo (Vúdú)

Zemře člen rodiny, ale stále přetrvává v materiální formě, pak není důvod, proč by s ním ostatní členové rodiny nemohli mluvit, nebo ho požádat o pomoc či radu. Za tuto podporu je nutné platit ve formě obětí a péče o hrob zesnulého, proto si ho členové rodiny častěji připomínají a více na něj pamatují. Předkové se nepovažují za tak mocné, jak je Loa, ale na druhé straně mají jisté poznání a moc ovlivňovat budoucnost a osud svých potomků.

Duše ve Voodoo (Vúdú)

Věřící Voodoo (Vúdú) si duši nepředstavují jako Nedílný celek, ale rozdělenou na dvě části: Ti-bon-ange (životodárná jiskra a vědomí - Voodoo (Vúdú)) a Gros-bon-ange (Jedinečná a nesmrtelná duše, kterou lze přirovnat k egu. Po fyzické smrti se tato část duše vrací do podsvětí duší.). Tyto dvě části spolu tvoří mysl a duši živého člověka.

Ti-bon-ange je jedinečná životodárná jiskra v člověku, která mu propůjčuje život, a bez které by nemohl žít. Pokud člověk zemře, Ti-bon-ange odejde do Dahome (podle Voodoo (Vúdú) je to "místo na druhém břehu"), kde přebývá spolu s předky a stává se jedním z nich. Gros-bon-ange je jedinečná část duše a představuje mysl člověka. Když člověk odejde z tohoto světa a jeho Gros-bon-ange setrvá dostatečně dlouho v Dahome, Gros-bon-ange se znovu narodí a při narození dostane novou Ti-bon-ange. Proto je pro věřící Voodoo (Vúdú) zcela logické hovořit ke svým předkům a žádat je o radu a pomoc, dokonce i tehdy, když zemřeli před mnoha lety

Bon Dieu

Bon Dieu (pozn.: z francouzštiny - "Dobrotivý Bůh") je univerzální síla a prvotní Bůh. Vytvořil všechna původní božstva a je ztělesněním univerzální síly. Světu daroval božský řád a udělil božstvům moc. Jeho slovo je zákon, dokonce i pro božstva. Věřící Voodoo (Vúdú) se téměř nikdy neobracejí na dobrotivého Boha (Bon Dieu) přímo - péče o problémy a záležitosti věřících je úkolem božstev.

Voodoo - Mambo a Oungan

Velekněžka a velekněz ve voodoo

Žádný problém není tak bezvýznamný, aby nemohl být předložen bohům a duchům: láska, bolest nebo finanční problémy, problémy dětí ve škole, rodinné spory nebo konflikty v práci, ale zejména zdravotní potíže - mambo nebo oungan mohou požádat božstvo (Loa nebo jeho pomocníky) o radu a podporu. Úloha Velekněžky (mambo) a velekněze (oungan) se proto méně porovnává s úlohou kněze nebo pastora v křesťanských církvích.

Ve Voodoo (Vúdú) se mambo a oungan věnují především praktické pomoci v každodenním životě a jsou spíše léčiteli, než kněžími. "Chrámy" Voodoo (Vúdú) jsou spíše "poradenskými centry", než zákonem. Mnohé Velekněžky mambo a velekněží oungan pro věřící organizují pravidelné "řečnické hodiny", během nichž se ptají božstev na problémy, které jim byly předloženy. Za tímto se skrývá víra, že nemoc, ale také jiné formy utrpení nebo nepřízně osudu jsou důsledkem narušených vztahů v duchovní sféře. Ve Voodoo (Vúdú) se zároveň věří, že je možné identifikovat odpovědné duchovní síly a ovlivnit je ve prospěch věřícího.

Máte problém, potřebujete pomoci? ZDE nás můžete kontaktovat.

Přeloženo ze slovenského originálu: Voodoo

Všechny fotografie a ilustrace na této stránce © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Kdo hledá, najde!

Nenašli jste, co jste hledali? Zveme vás na naše webové stránky.

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.

Jaroslav Hladík
Mobil SK: +421 (0)944 513 672
Mobil DE: +49 151 24509989
bilamagie@me.com


Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 (0)944 572 078
bielamagia@me.com


Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Friedhofsweg 45
342 53 Lohfelden